Ngày đăng: 20/09/2019
Xếp khách hàng vào 9 nhóm

Xếp khách hàng vào 9 nhóm

Bán hàng cho Người tham vọng, bạn cần cho họ thấy sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ giúp họ làm việc hiệu quả thế nào. Bán hàng cho Người cá...
Ngày đăng: 05/07/2019
Góc nhìn Alan Phan

Góc nhìn Alan Phan

Tiến sĩ Alan Phan từng có lần chia sẻ, thuở ban đầu khi đặt chân lên đất Mỹ mong muốn lớn nhất của ông là có thể trở thành một...
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
 Back on top